Undvik snö- och isrelaterade olyckor

Behöver du omedelbar hjälp med snö-istappsborttagning tak?

email: info@wmtak.se
tel: 08 - 761 16 08

Beställ avtalsförslag i dag

Teckna snöskottsavtal hos oss

Lösningen är att du som fastighetsägare har ett fördelaktigt snöskottsavtal med WM Tak & Fasad. Avtalet innebär en snöskottnings- och istappsborttagningsberedskap inom 24 timmar för just din fastighet i form av avsatt personal, livlinor, bockar med mera.
Vi erbjuder 2 olika kontrakt:

  • Avrop 
    Din fastighet finns med på vår lista och vi kommer och skottar enligt dina anvisningar efter kontakt från dig.
  • Bevakning med ansvar gentemot tredje man
    WM Tak & Fasad AB bevakar din fastighet, bedömer vad som behöver skottas och när samt tar hela ansvaret gentemot tredje man oavsett om vi jobbar på din fastighet eller inte (normalt har entreprenören ansvar för eventuella olyckor bara när man jobbar på taket).

WM Tak & Fasad AB


Adress

Danderydsgatan 26
114 26
Stockholm

Kontakt